Urodził się w 1886 roku. Poeta, prozaik, eseista, jeden z największych liryków XX wieku, laureat m.in. nagrody im. Georga Büchnera (1951). Debiutował w 1912 roku szokującym ekspresjonistycznym tomem poezji Morgue. Z jego późniejszego bogatego dorobku warto wymienić cykl prozatorski Gehirne (1916) oraz eseistykę, m.in. tom Nach dem Nihilismus (1934) i Probleme der Lyrik (1951). Największą sławę przyniósł mu jednak zbiór Statische gedichte (1948), który wywarł wielki wpływ na całą powojenną lirykę europejską. Zmarł w roku 1956. Po polsku ukazały się dotąd: tomik Poezje wybrane (1982), eseje Po nihilizmie (1998), obszerny wybór Nigdy samotniej i inne wiersze (2011) oraz Mózgi i inne nowele (2011).

Publikacje autora w Poezjem.pl

Utwory autora w Przystani!