Książki

FRAGMENTY ANTOLOGII, TOMIKÓW, ZBIORÓW OPOWIADAŃ, SZKICÓW I MONOGRAFII. CZYTAJ OSTATNIO DODANE LUB ODSZUKAJ KSIĄŻKĘ

| Przekłady | Wywiady | Epika | Esej | Liryka | Monografie

Bohdan ZADURA

Już otwarte

Fragmenty książki Już otwarte Bohdana Zadury, która ukazała się 25 stycznia 2016 roku nakładem Biura Literackiego.

Przystań > | Książki | Liryka

Marcin SENDECKI

Lamety

Premiera książki Lamety Marcina Sendeckiego, która ukazała się 16 listopada 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

Przystań > | Książki | Liryka

Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Antologie 26 października 2015 roku.

Przystań > | Książki | Liryka

Igor BIEŁOW

Dywizja radości

Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Antologie 26 października 2015 roku.

Przystań > | Książki | Liryka

Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Antologie 26 października 2015 roku.

Przystań > | Książki | Liryka

Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Antologie 26 października 2015 roku.

Przystań > | Książki | Liryka

Igor POMIERANCEW

[– Mamo, mamo]

Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Antologie 26 października 2015 roku.

Przystań > | Książki | Liryka

Wiaczesław KUPRIJANOW

Kołysanka

Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Antologie 26 października 2015 roku.

Przystań > | Książki | Liryka