Szkice

TEKSTY I KOMENTARZE

| Impresje | Komentarze | Notki i opinie | Recenzje

Przemysław KONIUSZY

Intro Julii Szychowiak

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Intro Julii Szychowiak, która ukazała się na stronie Biblioteka Młodego Człowieka.

Przystań > | Szkice | Recenzje

Monika PIOTROWSKA-WEGNER

Tablet taty

Recenzja Moniki Piotrowskiej-Wegner z książki Darka Foksa Tablet taty, która ukazała się na blogu monweg.

Przystań > | Szkice | Recenzje

Marcin ORLIŃSKI

Zmienne kadry

Recenzja Marcina Orlińskiego z książki Jerzego Jarniewicza Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną, która ukazała się na stronie marcinorlinski.pl.

Przystań > | Szkice | Recenzje

Marek OLSZEWSKI

Gorycz "zawsze"

Recenzja Marka Olszewskiego z książki Zawsze Marty Podgórnik, która ukazała się w czasopiśmie „Nowe Książki”.

Przystań > | Szkice | Recenzje

Przemysław KONIUSZY

"ciężko jest wracać..."

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Ostatnia wolność Tadeusza Różewicza, która ukazała się na stronie Biblioteka Młodego Człowieka.

Przystań > | Szkice | Recenzje